top of page

Wel servicekosten, maar geen service?

Wat zijn servicekosten?

Volgens artikel 7:237 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek worden onder servicekosten verstaan de kosten van de overige zaken en diensten die geleverd worden in verband met de bewoning van de woonruimte. Dit kan bijvoorbeeld gaan om kosten voor schoonmaak van gemeenschappelijke ruimtes, tuinonderhoud, maar ook roerende zaken die ter beschikking zijn gesteld zoals meubilair of stoffering.

 

Wel betalen, maar niks krijgen

Als je van mening bent dat de verhuurder geen services levert waarvoor je betaalt, kun je dit aan de orde stellen bij de verhuurder. Mocht je er met de verhuurder niet uitkomen, dan kun je volgens artikel 7:260 van het Burgerlijk Wetboek de Huurcommissie verzoeken om een uitspraak te doen over de redelijkheid van de servicekosten. Dit verzoek kan betrekking hebben op een tijdvak van ten hoogste twaalf maanden en kan worden gedaan tot uiterlijk vierentwintig maanden nadat de termijn voor het verstrekken van het overzicht door de verhuurder is verstreken.

 

Mag ik ook naar de Huurcommissie als ik huur in de vrije sector?

Nee, als huurder in de vrije sector kun je geen beroep doen op artikel 7:260 BW om de Huurcommissie te vragen om een uitspraak te doen over de redelijkheid van de servicekosten. In dat geval zou je bij een geschil over de servicekosten een procedure moeten starten bij de kantonrechter. Check wel goed je algemene bepalingen. Daarin kan bijvoorbeeld staan dat de verhuurder de servicekosten alleen mag wijzigen nadat hij een servicekostenoverzicht heeft verstrekt. Als de verhuurder dat niet uiterlijk zes maanden na het verstrijken van een kalenderjaar heeft verstrekt (zie artikel 7:259 lid 2 BW), dan kan hij volgens artikel 7:261 lid 1 onderdeel b van het Burgerlijk Wetboek het voorschot voor de servicekosten niet verhogen.

6 weergaven0 opmerkingen

댓글


bottom of page