top of page

Verhuurder die zomaar je huis binnenkomt?

Uitgangspunt is dat het binnentreden van je appartement door je verhuurder slechts onder specifieke voorwaarden mogelijk is.

 

Volgens artikel 7:223 van het Burgerlijk Wetboek is de huurder verplicht om gelegenheid te geven tot bezichtiging van de woning aan belangstellenden, maar dit betekent niet dat de verhuurder zomaar zonder toestemming jouw appartement mag betreden. In de algemene bepalingen bij het veelgebruikte ROZ model Huurovereenkomst Woonruimte (2017) staat in artikel 12.2 bijvoorbeeld dat de huurder alleen op werkdagen en op veilingdagen gelegenheid dient te geven tot bezichtiging en dan alleen van 10.00 tot 12.00 en van 14.00 tot 16.00.

 

In dezelfde ROZ algemene bepalingen Woonruimte 2017 staat in artikel 12.1 dat de verhuurder – buiten gevallen van bezichtigingen – gerechtigd is het gehuurde te betreden, maar slechts na overleg met de huurder en op werkdagen tussen 08.00 en 17.30, voor inspectie van de staat van het gehuurde en voor taxaties.

 

Slechts in noodgevallen is de verhuurder gerechtigd ook zonder overleg en/of buiten genoemde tijdstippen het gehuurde te betreden.

 

De verhuurder moet jou als huurder dus het ongestoorde huurgenot verschaffen. Dit betekent dat de verhuurder jouw privacy moet respecteren en niet zonder jouw toestemming de woning mag betreden, tenzij er dus sprake is van een noodsituatie, zoals een lekkage of een brand. Doet de verhuurder dit toch? Dan heb je verschillende mogelijkheden:


  • Om te beginnen is het raadzaam eerst schriftelijk contact op te nemen met je verhuurder, waarbij je uitlegt dat je wil dat hij zich aan de afspraken in de huurovereenkomst houdt. Zeker indien het bij één incident bleef, bijvoorbeeld door een onhandige vergissing, en het daarna niet meer is voorgevallen, is het verstandig eerst het gesprek aan te gaan. Bovendien kan dit als bewijs dienen voor een latere gerechtelijke procedure.

  • Komt de verhuurder, ondanks pogingen tot in gesprek te gaan, herhaaldelijk je appartement binnen? Dan zou je er ook voor kunnen kiezen om je sloten te vervangen. Afhankelijk van het type verhuurder, zou dit de relatie (nog meer) kunnen schaden, maar het is niet verboden het slot te vervangen. Sterker nog, indien de verhuurder zichzelf alsnog toegang verschaft tot de gehuurde ruimte, dan is dat strafbaar gesteld in artikel 138 Wetboek van Strafrecht. Je zou op grond van dat artikel aangifte kunnen doen van huisvredebreuk, omdat de verhuurder dan de woning “wederrechtelijk binnendringt”.


  • En als het echt niet anders kan en herhaaldelijke pogingen de verhuurder ermee te laten stoppen niet hebben gewerkt, dan zou je ervoor kunnen kiezen een mediator in te schakelen of anders naar de rechter te stappen, waarbij je aangeeft dat de verhuurder zich niet aan de gemaakte afspraken in de huurovereenkomst houdt en je vordert dat hij dat alsnog doet, op straffe van bijvoorbeeld een hoge boete of een schadevergoeding.

 

Dus: ook al is de eigendom van het gehuurde niet van de huurder, dat maakt niet dat de verhuurder zonder overleg zomaar je huis mag betreden. Benieuwd welke afspraken er in jouw geval zijn gemaakt? Ga naar Hurai.nl, upload je algemene bepalingen en vraag het onze AI-chatbot huurrecht.

10 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page