top of page

Verhuren via Airbnb, terwijl het niet mag volgens de huurovereenkomst. De gevolgen.

Allereerst mag je maximaal 30 dagen per jaar je woning verhuren via Airbnb, althans, als je ook toestemming hebt van je verhuurder. In veel (standaard) huurvoorwaarden staat inmiddels een bepaling dat het is verboden om je ruimte te verhuren via platforms als Airbnb, tenzij je expliciet toestemming hebt van je verhuurder. In artikel 2.1 van de veelgebruikte ROZ algemene bepalingen huurovereenkomst woonruimte 2017 staat bijvoorbeeld zo'n bepaling. Als je toch verhuurt via een platform als Airbnb en je verhuurder is daarachter gekomen, dan schiet je tekort in de nakoming van jouw overeenkomst. Mogelijke juridische gevolgen daarvan kunnen zijn:


  1. Ontbinding van de huurovereenkomst De verhuurder kan naar de rechter stappen op de huurovereenkomst te laten ontbinden op grond van het feit dat je je niet als een goed huurder hebt gedragen (artikel 7:213 BW) en tekort bent geschoten in de nakoming van jouw huurovereenkomst (bijvoorbeeld met artikel 2.1 van de algemene bepalingen ROZ woonruimte).

  2. Schadevergoeding De verhuurder kan een schadevergoeding eisen voor de gelegen schade. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als de woning door de onderverhuur is beschadigd.

  3. Boete Als in je huurovereenkomst een boetebeding is opgenomen voor het geval je de woning onderverhuurt, kan de verhuurder deze boete opeisen.

  4. Winstafdracht In sommige gevallen kan de verhuurder eisen dat je de winst die je hebt afgemaakt met de onderverhuur aan hem afstaat.


Het is daarom het beste om ofwel expliciete toestemming van je verhuurder te verkrijgen, ofwel het niet te riskeren om stiekem te verhuren, omdat de gevolgen fors kunnen zien.

7 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page