top of page

Niet eens met servicekosten: kan een huurder uit de vrije sector ook naar de Huurcommissie?

Wettelijk kader

Artikel 7:260 van het Burgerlijk Wetboek gaat over de vaststelling van de redelijkheid van de servicekosten en de kosten voor nutsvoorzieningen met een individuele meter. Dit artikel is onderdeel van de huurprijsbescherming die in de wet is opgenomen.

 

Voor geliberaliseerde huurprijzen geldt dat de huurprijsbescherming zoals bedoeld in de artikelen 7:246 tot en met 7:265 BW voor een groot deel niet van toepassing is. Echter, er zijn enkele uitzonderingen waarbij bepaalde artikelen wel van toepassing blijven op geliberaliseerde huurprijzen. Volgens artikel 7:247 BW zijn de volgende artikelen van toepassing op geliberaliseerde huurprijzen:

 

-       Artikel 7:248 lid 3 en 4

-       Artikel 7:249

-       Artikel 7:251

-       Artikel 7:259

-       Artikel 7:261 lid 1

-       Artikel 7:264

 

Artikel 7:260 BW wordt hier niet genoemd, wat betekent dat dit artikel niet van toepassing is op geliberaliseerde huurprijzen. Dit betekent dat huurders van woningen met een geliberaliseerde huurprijs (in de “vrije sector”) geen beroep kunnen doen op artikel 7:260 BW voor de vaststelling van de redelijkheid van de servicekosten en de kosten voor nutsvoorzieningen met een individuele meter.

 

In makkelijke taal

Volgens artikel 7:260 van het Burgerlijk Wetboek kunnen zowel de huurder als de verhuurder de Huurcommissie verzoeken om een uitspraak te doen over de redelijkheid van de servicekosten, als ze daarover geen overeenstemming kunnen bereiken. Echter, dit geldt alleen voor huurders in de sociale sector (onder de liberalisatiegrens). Voor huurders in de vrije sector (boven de liberalisatiegrens) is de Huurcommissie niet bevoegd om uitspraken te doen over de redelijkheid van de servicekosten.

 

Wel kun je als huurder in de vrije sector de Huurcommissie om advies vragen. Dit zal echter een niet-bindend advies zijn in het geval van huurders in de vrije sector. Als huurder van de vrije sector kan je wel direct naar de kantonrechter als je het niet eens bent met de hoogte van je servicekosten.

4 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

留言


bottom of page