top of page

Niet eens met je huurverhoging? Wat te doen?

Bijgewerkt op: 17 jun.

Stap 1: Schriftelijk Bezwaar

Als je het niet eens bent met je huurverhoging, bijvoorbeeld omdat je huurverhoging hoger is dan de maximale huurverhoging, of hoger is dan de maximale huur volgens het puntensysteem, kun je bezwaar maken. Volgens artikel 7:253 van het Burgerlijk Wetboek moet je als huurder vóór de ingangsdatum van de voorgestelde huurverhoging schriftelijk aan de verhuurder laten weten dat je niet akkoord gaat met het voorstel.

 

Stap 2: Acties van de Verhuurder

Als je tijdig schriftelijk bezwaar maakt, kan de verhuurder binnen zes weken na de ingangsdatum van de voorgestelde huurverhoging de huurcommissie verzoeken om een uitspraak te doen over de redelijkheid van het voorstel. De verhuurder moet hierbij een afschrift van het voorstel en jouw schriftelijke bezwaar meesturen.

 

Stap 3: Huurcommissie Verzoeken

Als je geen schriftelijk bezwaar hebt gemaakt vóór de ingangsdatum, maar je bent het nog steeds niet eens met de huurverhoging, dan kun je als huurder binnen vier maanden na de ingangsdatum van de voorgestelde huurverhoging zelf de huurcommissie verzoeken om een uitspraak te doen over de redelijkheid van het voorstel. Dit kan alleen als:


- Je vóór de ingangsdatum geen schriftelijk bezwaar hebt gemaakt en ook niet door betaling van de voorgestelde huurverhoging hebt laten blijken dat je akkoord gaat.


- De verhuurder je binnen drie maanden na de ingangsdatum van de voorgestelde huurverhoging nogmaals schriftelijk heeft geïnformeerd over het voorstel en je nog steeds niet akkoord gaat.


Let op, je kan alleen naar de huurcommissie als jij huurder bent van een sociale huurwoning, met andere woorden, als jouw maandelijkse huur lager is dan € 879,66 (2024). Is jouw huur hoger dan dat bedrag? Dan huur je in de vrije sector en dan kun je alleen binnen de eerste zes maanden van de huurovereenkomst de Huurcommissie vragen de aanvangshuurprijs te toetsen (artikel 7:249 Burgerlijk Wetboek).

 

Gevolgen van niet handelen

Als je na ontvangst van de herinnering van de verhuurder niet binnen vier maanden na de ingangsdatum van de voorgestelde huurverhoging een verzoek tot de huurcommissie hebt gericht, word je geacht akkoord te zijn gegaan met de voorgestelde verhoging.

 

Samenvatting

1. Schriftelijk bezwaar maken vóór de ingangsdatum: Laat de verhuurder schriftelijk weten dat je niet akkoord gaat.

2. Verhuurder kan huurcommissie inschakelen: De verhuurder kan binnen zes weken na de ingangsdatum de huurcommissie om een uitspraak vragen.

3. Zelf huurcommissie inschakelen: Als je geen bezwaar hebt gemaakt vóór de ingangsdatum, kun je binnen vier maanden na de ingangsdatum zelf de huurcommissie om een uitspraak vragen, mits de verhuurder je binnen drie maanden na de ingangsdatum nogmaals schriftelijk heeft geïnformeerd over het voorstel.

 

Wil je controleren of je huurverhoging volgens de regels is? De Woonbond heeft hier een handige tool voor ontwikkeld. Doe de check op https://checkhuurverhoging.nl/perjuli2024/

 

Weten in welke gevallen bezwaar maken zin heeft? Zie https://www.huurcommissie.nl/huurders/sociale-huurwoning/huurverhoging-beoordelen/jaarlijkse-huurverhoging-beoordelen voor een handig overzicht.


10 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page