top of page

Kan je je verhuurder dwingen dubbel glas te plaatsen?

Volgens artikel 7:243 BW (het initiatiefrecht) kan een huurder de rechter verzoeken te bepalen dat de verhuurder verplicht is bepaalde energiebesparende voorzieningen aan te brengen, mits hij bereid is daarvoor een redelijke huurverhoging te betalen. Echter, dit artikel is limitatief, wat betekent dat alleen de voorzieningen die in dit artikel worden genoemd onder deze regeling vallen. Het plaatsen van dubbel glas wordt niet specifiek genoemd in dit artikel. De voorzieningen die wel worden genoemd zijn:

-       het thermisch isoleren van de uitwendige scheidingsconstructies;

-       het thermisch isoleren van de constructie die de scheiding vormt met de kruipruimte; en

-       het plaatsen van een verwarmingsketel met een opwekkingsrendement van ten minste 80%, indien de bestaande verwarmingsketel ten minste tien jaren oud is.

 

Daarnaast is er een uitspraak van de rechtbank Amsterdam van 2 februari 2024 (ECLI:NL:RBAMS:2024:619) waarin werd bepaald dat enkel glas in huurwoningen onder omstandigheden kan worden gezien als een gebrek. In deze specifieke zaak werd geoordeeld dat de aanwezigheid van enkel glas in de woning van de huurder een gebrek was, onder andere omdat een deel van de woning al wel was voorzien van dubbel glas, de verhuurder al een vergunning had en er ook al een offerte was opgevraagd voor het aanbrengen van het dubbel glas. De verhuurder wilde echter het dubbel glas slechts aanbrengen tegen een huurverhoging.

 

Echter, dit betekent niet dat enkel glas vanaf deze uitspraak per definitie een gebrek is. Of enkel glas als een gebrek kan worden aangemerkt, hangt af van de specifieke omstandigheden van het geval, zoals of de huurder verminderd woongenot heeft. Het enkele feit dat een betere isolatie van de woning mogelijk is, leidt nog niet tot de conclusie dat daarmee sprake is van een gebrek.

 

Dus wat te doen?

Je zou dus kunnen proberen om je verhuurder te verzoeken om dubbel glas te plaatsen, maar je kunt dit (nog) niet afdwingen op basis van artikel 7:243 BW. Dat is waarschijnlijk pas mogelijk vanaf 2030, wanneer woningen met energielabel E, F en G niet meer mogen worden verhuurd. Als je verhuurder weigert, zou je eventueel een procedure kunnen starten en de rechter kunnen vragen om te beoordelen of de aanwezigheid van enkel glas in jouw woning een gebrek is. Het is echter geen uitgemaakte zaak dat de rechter dit ook als een gebrek zal aanmerken, omdat dit afhangt van de specifieke omstandigheden van jouw situatie en de uitspraak van 2 februari 2024 niet maakt dat enkel glas per definitie als gebrek moet worden aangemerkt.

11 weergaven0 opmerkingen

Commentaires


bottom of page