top of page

Kan ik naar de huurcommissie?

Als huurder kan je naar de Huurcommissie stappen in verschillende situaties. Je kan als huurder naar de Huurcommissie stappen als je het niet eens bent met de aanvangshuurprijs. Volgens artikel 7:249 van het Burgerlijk Wetboek kun je tot uiterlijk zes maanden na het begin van de huurovereenkomst de Huurcommissie verzoeken om een uitspraak te doen over de redelijkheid van de overeengekomen huurprijs.


Kan iemand die in de vrije sector huurt ook naar de Huurcommissie?

Ja, maar alleen in specifieke situaties. Als huurder van een woning in de vrije sector (oftewel een woning met een huurprijs boven de liberalisatiegrens) kun je binnen zes maanden na het begin van de huurovereenkomst naar de Huurcommissie stappen om de redelijkheid van de aanvangshuurprijs te laten toetsen. Echter, voor andere kwesties, zoals geschillen over de jaarlijkse huurverhoging of servicekosten, kunnen huurders in de vrije sector niet terecht bij de Huurcommissie. In deze gevallen zullen huurders en verhuurders onderling tot een oplossing moeten komen of eventueel een procedure bij de rechtbank moeten opstarten.


En wat als ik in eerste instantie niet naar de Huurcommissie ben gegaan, maar mijn verhuurder stelt nu opeens een hoge huurverhoging voor?

Dan kan je volgens artikel 7:253 van het Burgerlijk Wetboek de Huurcommissie verzoeken om een uitspraak te doen over de redelijkheid van het voorstel tot huurverhoging. Dit moet je doen voordat de voorgestelde huurverhoging ingaat en je moet schriftelijk verklaren dat je het niet eens bent met het voorstel van de verhuurder.

5 weergaven0 opmerkingen

留言


bottom of page