top of page

Hoeveel borg mag de verhuurder vragen?

Volgens artikel 7:261b van het Burgerlijk Wetboek kan in de huurovereenkomst worden bepaald dat de huurder een waarborgsom is verschuldigd. Deze waarborgsom dient als zekerheid voor de verplichtingen die de huurder heeft op grond van de huurovereenkomst. De waarborgsom mag echter niet meer bedragen dan tweemaal de huurprijs. Dit betekent dat als de maandelijkse huur bijvoorbeeld €500 is, de verhuurder maximaal €1000 als waarborgsom mag vragen.

 

Het is belangrijk om te weten dat de verhuurder de waarborgsom moet terugbetalen binnen veertien dagen na beëindiging van de huurovereenkomst, tenzij er sprake is van schade aan de woning die aan de huurder toerekenbaar is of als de huurder nog huur verschuldigd is. In dat geval heeft de verhuurder in beginsel het recht om deze kosten te verrekenen met de waarborgsom. De verhuurder moet de huurder hierover schriftelijk informeren en een volledige kostenspecificatie verstrekken.

8 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page