top of page

Geluidsoverlast van de buren. Verhuurder aanspreken?

Ten eerste is van belang: zijn jouw buren wel of geen huurder van dezelfde verhuurder?

Het maakt namelijk een verschil of jouw luidruchtige buren van dezelfde verhuurder als jij huren of niet. Als zij van dezelfde verhuurder huren, heeft de verhuurder namelijk meer mogelijkheid om in te grijpen. De verhuurder kan dan bijvoorbeeld de overlastveroorzakers aanspreken op hun gedrag of, in het uiterste geval, de huurovereenkomst met hen beëindigen. Als de overlastveroorzakers niet van dezelfde verhuurder huren, heeft jouw verhuurder minder mogelijkheden om in te grijpen. In dat geval zou je zelf actie kunnen ondernemen door bijvoorbeeld de politie of de gemeente in te schakelen.


Goed huurderschap

Op grond van artikel 7:213 Burgerlijk Wetboek is een huurder verplicht zich ten aanzien van het gebruik van de gehuurde zaak als goed huurder te gedragen. Dit betekent dat de huurder geen overlast mag veroorzaken. Als de buren zich niet als goede huurders gedragen, kan jij jouw verhuurder aanspreken om jouw buren daarop aan te spreken. Echter, de verplichting van de verhuurder om op te treden tegen een overlastgevende huurder strekt zich niet uit tot buren die niet in een contractuele relatie tot de verhuurder staan. Het is dus belangrijk dat je de overlast meldt bij je verhuurder en dat je bewijs verzamelt van de overlast. Als de verhuurder niet optreedt tegen de overlast, ondanks dat je hem daarop hebt aangesproken (en ondanks dat de huurders ook van hem huren), kan het zijn dat je juridische stappen moet ondernemen. Je zou hierbij het huurteam van de gemeente in kunnen schakelen, die met apparatuur een geluidsmeting kan komen doen. Let hierbij op: de overlast moet niet alleen subjectief, maar ook objectief vast te stellen zijn. Indien de verhuurder echter wel kan aantonen dat hij al het mogelijke heeft gedaan om de overlast te stoppen, dan kan niet worden aangenomen dat de verhuurder tekortschiet in zijn verplichtingen jegens de huurder die overlast ervaart.

12 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page